JURIDISCHE KENNISGEVING

U bent op de website www.restaurantcanparera.com eigendom van RESTAURANT CAN PARERA, met fiscaalnummer E17333816.

– Postadres: Carrer dels Horts 10, 17137 Viladamat, Girona.

– Telefoon: 972788367

– E-mailadres: info@restaurantcanparera.com

Deze juridische kennisgeving regelt de toegang tot en het gebruik van de website www.restaurantcanparera.com die RESTAURANT CAN PARERA aan internetgebruikers ter beschikking stelt. Onder gebruiker wordt verstaan de persoon die de website bezoekt, gebruikt of deelneemt aan diensten en activiteiten die worden aangeboden. De toegang tot en de navigatie op de website houdt in dat de gebruiker deze juridische kennisgeving zonder voorbehoud aanvaardt. RESTAURANTE CAN PARERA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de disclaimer te wijzigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het zijn verantwoordelijkheid is de website en deze disclaimer van tijd tot tijd te lezen.